วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ดร.พุทธารัตน์ ทะสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ น.ส.ศุลีพร คำควร

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ดร.พุทธารัตน์  ทะสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ น.ส.ศุลีพร  คำควร และน.ส.ไอยรา สังฆะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ที่ ก.บ.จ.มค.ได้ดำเนินการจัดทำ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1069{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *