วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนของโรงเรียนเอกชน

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนของโรงเรียนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 /2561 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกิติยา จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1070{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *