วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ. ) ครั้งที่ 10/2561 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ. ) ครั้งที่ 10/2561 โดยมี นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุม 409  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการร่วมแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1041{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *