วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 12  ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1040{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม