วันที่ 11 มีนาคม 2562 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1140{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *