วันที่ 11 มกราคม 2562 ท่าน รัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนดีเด่นประจำปี 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562  ท่าน รัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนดีเด่นประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายสถิตย์ บุญพิคำ และนางรพีพรรณ ปางทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางนิตยา บุญบรรจง นักวิชาการชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

{gallery}activities/1126{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *