วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้ารับการสอบจำนวน 79 คน ขาดสอบ จำนวน 6 คน รวมรายชื่อผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 85 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.อ.ทินกร  ศรีนาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 12 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 ตรวจเยี่ยมดำเนินการจัดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ในครั้งนี้

{gallery}activities/1414{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *