วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทีมช่วยเหลือรายกรณี (Case Manager : CM) ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางกา

 วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทีมช่วยเหลือรายกรณี (Case Manager : CM) ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมโรงแรมเอสตะวัน มหาสารคาม

{gallery}activities/1321{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *