วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานการประชุมวางแผนตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

                  วันที่ 10 มิถุนายน 2563  นายปรีดี  ภูสีน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12  เป็นประธานการประชุมวางแผนตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  โดยมี ว่าที่ ร.อ.ทินกร  ศรีนาง  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 12  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ผอ.กลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และบุคลากรผู้รับผิดชอบการตรวจราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกันตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่ ร้อยแก่นสารสินธุ์  เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  ห้องประชุมมีสุข  สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

 

{gallery}activities/1337{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม