วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สู่การบูรณาการความร่วมมือกับพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

{gallery}activities/1161{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *