วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามครั้งที่10/2561 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคามเป็นป

วันที่ 10  ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามครั้งที่10/2561 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิรุจ  วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการร่วมแสดงความยินดีกับนายวิรุจ  วิชัยบุญ เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

{gallery}activities/1039{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *