วันที่ 1 – 2 เมษายน 2567 เวลา 07.00 – 18.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบ หมายให้ ดร.พุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่ บ้านพักนักเรียนเพื่อสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนที่เสนอขอรับทุนฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา คัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 จำนวน 14 ราย ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัดมหาสารคาม

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *