วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ท่าน ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเซนต์มัททิว โรงเรียนพระกุมารม

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ท่าน ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเซนต์มัททิว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

 

{gallery}activities/1007{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *