วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี , นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *