วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผล  และนางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)

{gallery}activities/1409{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *