วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

{gallery}activities/1002{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *