วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายกันตธี เนื่องศรี

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. รัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1115{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *