วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีราวจับทางเดิน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗ จังหวัดมหาสารคาม ณ สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *