วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พร้อมด้วยนายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายศุภสาส์น รัชโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมคณะ เข้าร่วมการจัดงาน ณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1020{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *