วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *