วันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ อิ่มรัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างเชิงบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายวุฒิพล ทับธานีรองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฮักแพง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม