วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ โดยมีนายนิคม ชมพูหลง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญข้าราชบำนาญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1081{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *