วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการมอบวุฒิบัตร, เครื่องหมายยุวกาชาด และพิธีปิด โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๕๕๑ ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๕๕๑ ทุกคน

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการมอบวุฒิบัตร, เครื่องหมายยุวกาชาด และพิธีปิด โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๕๕๑ ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๕๕๑ ทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *