วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๔๙ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงบูชาพระแม่โพสพ วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *