วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมเรื่อง การแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัดแ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมเรื่อง การแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัดและการจัดเก็บข้อมูลภาระงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลให้จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1068{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *