วันจันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย นางสาวจันทราพร คำหา และ นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุม วางแผน ปรึกษาหารือกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ในการขับเคลื่อนพัฒนางานตามโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ

วันจันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย นางสาวจันทราพร คำหา และ นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุม วางแผน ปรึกษาหารือกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ในการขับเคลื่อนพัฒนางานตามโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *