วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *