วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม