วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *