วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ท่าน ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ น.ส.นวพร อุตรินทร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ท่าน ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ น.ส.นวพร  อุตรินทร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ณ วัดกลาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *