วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุม เพื่อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัดที่เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา

{gallery}activities/1199{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *