วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากร ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ได้กำหนดหัวข้อแก่นสาระ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากร ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ได้กำหนดหัวข้อแก่นสาระ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *