วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *