วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมการวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่อย่างยั่งยืน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมการวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่อย่างยั่งยืน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *