วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายบุญเกิด วิเศษรินทอง คู่สมรสของ นางกาญจนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ วัดธัญญาวาส ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายบุญเกิด วิเศษรินทอง คู่สมรสของ นางกาญจนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ วัดธัญญาวาส ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *