วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืช ณ คลองสาธารณะ บ้านโนนสูง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืช ณ คลองสาธารณะ บ้านโนนสูง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *