วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม