วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.มหาสารคาม และศึกษานิเทศก์ สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาและสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบรบือ , โรงเรียนบรบือวิทยาคาร และโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัด สพม.มหาสารคาม

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.มหาสารคาม และศึกษานิเทศก์ สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาและสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบรบือ , โรงเรียนบรบือวิทยาคาร และโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัด สพม.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *