ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่นักเรียนในพื้นที่โรงเรียนบ้านเชียงยืน ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน ช่วงสถานการณ์โควิด 19

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน ช่วงสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *