ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามแนวทางการดำเนินการของสถานีแก้ไขหนี้ระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามแนวทางการดำเนินการของสถานีแก้ไขหนี้ระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *