ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ เรื่องการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ เรื่องการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ในเขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดมหาสารคาม โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม และ สพป.มหาสารคามเขต 2 อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *