ร่วมแสดงความยินดีกับ นายครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564  ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *