ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ใบประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่กับทิศทางพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และรักษาการเลขาธิการคุรุสภา เดินทางมาบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ได้แก่ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์, คณบดี/รองคณบดีคณะร่วมผลิตบัณฑิต, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสิกขาลัย ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ใบประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่กับทิศทางพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และรักษาการเลขาธิการคุรุสภา เดินทางมาบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ได้แก่ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์, คณบดี/รองคณบดีคณะร่วมผลิตบัณฑิต, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสิกขาลัย ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *