ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาค โดยมี ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนางกิตติยา มณีภาค ประธาน กส.ปช.จังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาค โดยมี ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *