ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่ระดับห้องเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ทินกร ศรีนาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่ระดับห้องเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ทินกร ศรีนาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *