รูปแบบการบริหารจัดการตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปแบบการบริหารจัดการตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Download เอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *