รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2564 รอบที่ 1 : ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2564 รอบที่ 1 : ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

ประกาศผลการย้ายครู ปี 2564 รอบที่ 1 แก้ไขวันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *