รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ตามมติอนุมัติ กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ตามมติอนุมัติ กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

เอกสารแนบ>>>>>>รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *