รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบ>>>>>รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *