รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี2565 รอบที่2

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี2565 รอบที่ 2

 

เอกสารแนบ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้าย (รอบ 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *